RODO-SKLEP

Szanowny Kliencie,

 

Dziękujemy za dokonanie zakupów w naszym sklepie w imieniu własnym oraz Stowarzyszenia PKN UNICEF, którego działalność w ten sposób wspierasz.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Obowiązek ich przedstawienia nakłada na nas Rozporządzenie 2016/679/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej jako: RODO] a także przepisy ustaw dot. sprzedaży na odległość i praw konsumenta.

 

Jesteśmy Administratorem przetwarzającym przekazane nam dane w rozumienie RODO oraz sprzedawcą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, odpowiedzialnym z tytułu rękojmi za ewentualne wady zamówionego towaru*1.

 

Nasze pełne dane to:

Sigmacem Analytics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rostocka 113/1, 71-771 Szczecin

REGON: 022042033, NIP: 8971787082

KRS nr 0000443956

(w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie)

kapitał zakładowy: 50.000,00 zł w całości wpłacony

www.sigmacem.com

 

Wdrożyliśmy wszystkie obowiązujące procedury wynikające z RODO. Na bieżąco sprawdzamy poziom bezpieczeństwa naszych systemów oraz dostosowujemy je do zmieniających się przepisów prawa oraz okoliczności zewnętrznych.

 

Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Ich podanie zawsze jest dobrowolne, niemniej jest ono konieczne dla wykonania zawartej umowy sprzedaży (lub pośrednictwa dla usług).

Dla prawidłowego wykonania umowy korzystamy z usług innych podmiotów (m.in. obsługa płatności, dostawa/wysyłka towaru, obsługa serwerów i klientów poczty e-mail) i w tym celu, w zgodzie z przepisami powierzamy im uzyskane dane. Z wszystkimi podmiotami mamy podpisane odpowiednie umowy. Wszystkie te firmy (kontrahenci i podwykonawcy) są zobowiązani stosować procedury wymagane przez RODO.

 

Informacje wymagane przez RODO

 

Nie gromadzimy danych wrażliwych. Nie przekazujemy danych do Państw spoza obszaru UE/EOG. Nie stosujemy zautomatyzowanych środków przetwarzania danych, w szczególności nie dokonujemy profilowania osób i danych.

W celu ograniczenia możliwości dostępu przez osoby nieuprawnione – stosujemy m.in. oprogramowanie antywirusowe, antyphishingowe oraz szyfrujemy Twoje dane. Nasi pracownicy przeszkoleni są z zasad ochrony i bezpieczeństwa danych, zaś dostęp do zgromadzonych danych mają wyłącznie osoby imiennie upoważnione i dysponujące zmieniającym się kodem dostępu.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za poprawność, prawdziwość i kompletność podawanych nam danych a także za zgodność z przepisami podania tych danych.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich zabezpieczeń na urządzeniu, z którego dochodzi do udostępniania danych (w szczególności on-line). Albowiem bezpieczeństwo transmisji i komunikacji (w szczególności za pośrednictwem internetu) ma miejsce tylko wtedy, gdy obie strony przykładają do niego należytą wagę.

 

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest zarówno w formie tradycyjnej (na adres firmy podany na wstępie), jak i za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@sigmacem.com

 

Z prawem do zapomnienia (i usunięcia danych) wiąże się jednak nasz obowiązek ich przechowywania do czasu:

  • wygaśnięcia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi (zwykle do 2 lat);
  • udokumentowania transakcji finansowych na potrzeby administracji skarbowej (do 6 lat);

Okresy te mogą zostać wydłużone w przypadku skierowania roszczeń na drogę sądową lub prowadzenia postępowań przez organy państwa.

 

Prawa wynikające z RODO*2

 

Przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

  • prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych (sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania);
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).
  • Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego (aktualnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Prawa wynikające z przepisów o ochronie konsumentów

oraz świadczeniu sprzedaży i usług na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa*3

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Szczegółowy opis sposobu wykonywania tego prawa oraz treść wzoru oświadczenia przedstawiamy na odrębnych kartach oraz w Regulaminie sklepu internetowego dostępnego na jego stronie internetowej.

 

*1 nie dotyczy to usług (takich jak: nadruki poligraficzne, komunikaty sieci komórkowych) realizowanych przez podmioty zewnętrzne;

*2 Nie dotyczy spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców dokonujących zakupów w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością. Dotyczy danych osób fizycznych (pracowników) oraz nieujawnionych przedstawicieli firm, a także byłych pracowników, których dane zostały przekazane przy realizacji zamówień w czasie, gdy byli zatrudnieni;

*3 nie dotyczy przedsiębiorców dokonujących zakupów w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl